MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Skriftserie och böcker

Gryps nr 5

Gryps nr 5

"Allt ljus på Malmö. Ett hundraårsminne 1896-1996. Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö sommaren 1896" [redaktion: Ingmar Billberg ...]. (1996)

© Malmö Kulturhistoriska Förening