MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Skriftserie och böcker

Gryps nr 3

Gryps nr 3

Hans Janstad – Sune Rudnert: "Skånska Konstnärs­klubben". (1993)

© Malmö Kulturhistoriska Förening