MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Skriftserie och böcker

Gryps nr 1

Gryps nr 1

Rickard Bengtsson: "Ombytta roller. Om Malmötullare som lurendrejare och tullförsnillare 1658 – 1850". (1990)

Gryps nr 1

 Omslagets baksida

Gryps nr 1

© Malmö Kulturhistoriska Förening