MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 
 

Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2017

Årsbok 2017
Omslagsbilder: Dagmar Hansen uppträdde vanligen i kostymer som designats speciellt för henne. De fick moralens väktare att explodera. Bild i privat ägo.
Harald Bager, fotograferad 1898, ägde Tivoli-tomten och gillade inte Dagmars framträdande. Ur Einar Bagers samling på stadsarkivet.
 

Innehåll:            

Starten på massutvandringen via Malmö 1852-1874 av Henning Bender

Anna Grönvalls kappfabrik — en bildberättelse av Anette Sarnäs & Kerstin Martinsdotter

Rundan — en bildberättelse om en 70-årig kanalbåt av Anette Sarnäs & Kerstin Martinsdotter

Byggmästarna i Malmö fram till 1900 av Staffan Gudmundsson

Den moderna saluhallen i Malmö — från torghandel till gourmetpalats av Martin Andersson

Malmö Tivoli och den danska synden av Anette Sarnäs

Möten med Jacques Werup av Stefan Ersgård

Nytt från arkivet 2017 av Anette Sarnäs

Nytt från Malmö museer 2017 av Katarina Carlsson

Malmö Kulturhistoriska Förenings verksamhetsberättelse 2016
 _________

© Malmö Kulturhistoriska Förening