MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 
 

Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2016

Årsbok 2016
Omslagsbild: Gossypium hirsutum, den vanligaste bomullsplantan. Bilden ar hämtad ur The Story of the Thread of Cotton, av Harry Ballam, med illustrationer av Stanley Herbert. London 1952. Foto: Bo 0. Andersson, Malmö stadsarkiv.
 

Innehåll:            

En introduktion till Hospitalskyrkogården av Anders Reisnert

De gravlagda på Hospitalskyrkogården av Caroline Ahlström Arcini & Per Lagerås

Petter Ståhle och hans trävarufirma — levnadsöden och affärshistoria av Anna-Mi Wendel

Från danskt till svenskt tullsystem. Några studier i Skånes tullhistoria 1650-1660 ur ett Malmöperspektiv. Av Rickard Bengtsson

Malmö Stads Adresskalender 100 år av registrering av Christian Kindblad

Skräddare Damströms hus på Stortorget — en bildberättelse av Anette Sarnäs & Kerstin Martinsdotter

Ett bomullsväveri och dess väverskor av Anna Svenson

Förenade Bil på Östra Tullgatan — en bildberättelse av Anette Sarnäs & Kerstin Martinsdotter

Malmö AIF: Idrott i klasskampens tjänst av Linus Sollin

Nytt från Malmö stadsarkiv 2016 av Anette Sarnäs

Nytt från Malmö museer 2016 av Katarina Carlsson

Malmö Kulturhistoriska Förenings verksamhetsberättelse 2015
 _________

© Malmö Kulturhistoriska Förening