MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 
 

Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2015

Årsbok 2015
Omslagsbild: Söndagsbilaga i den franska tidningen Le Petit Journal om mordet på "Damen i kofferten" - fyndet, offret och mördarna.
 

Innehåll:            

Bokbindare i stadens arkivav Staffan Gudmundsson

Damen i kofferten av Anette Sarnäs

Judar och andra malmöbor: 1860-1910 av Arne Järtelius

Sten Broman - skånsk profil i 1900-talets musikliv av Stefan Ersgård

Möllevångs park och de Suellska trädgårdsodlingarna av Jenny Kirsten Bille & Maja-lena Refsbäck

Nytt från Malmö museer 2015 av Mimmi Tegnér

Nytt från Malmö stadsarkiv 2015 av Anette Sarnäs

Malmö Kulturhistoriska Förenings verksamhetsberättelse 2014

 _________

© Malmö Kulturhistoriska Förening