MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 
 

Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2012

Årsbok 2012
Omslagsbild: Firma M. Zadigs tvättpulver med violdoft
 

Innehåll:            

Det klassiska biblioteket av Bo Gentili

Kristian Immanuel Anderberg av Rolf Johnson

Zadig - en entreprenörsfamilj i Malmö av Arne Järtelius

Borgarna på Skånemarknaden av Anders Reisnert

Reklam uppåt väggarna av Christian Kindblad

Från Limhamn till västfronten av Anette Sarnäs

Åldrandet och individen av Anna Rosengren

Beijers Park av Jenny Kirsten Bille

Nytt från Malmö museer 2011 av Göran Larsson

Nytt från Malmö stadsarkiv 2011 av Anette Sarnäs

Verksamhetsberättelse för 2011

 _________

© Malmö Kulturhistoriska Förening