MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 
 

Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2011

Årsbok 2011
Omslagsbild: Akvarell målad av Gretta Amström 1936
 

Innehåll:            

In memoriam Nils Axel Månsson av Rita Rohlin

Frits Holmbergs kartongfabrik på Stora Nygatan 59 av Kerstin Holmberg

Om R.F. Berg, Axel Danielsson och en ohelig Malmöallians 1898 av Jan O. Berg

Tusen års kungaporträtt i Malmö Rådhus av Birgit Bender

Polismästaren - Om Yngve Schaar, 1881-1962 av Anna Svensson

Barn i medeltidens och renässansens Malmö av Anders Reisnert

En kræmmerkones varelager i Malmø år 1569 av Camilla Luise Dahl

Stadens små hus - Malmös kiosker av Christian Kindblad

Freden i Malmö 1512 av Anders Reisnert

Nytt från Malmö museer 2011 av Louise Andersson

Nytt från Malmö stadsarkiv 2011 av Anette Sarnäs

Verksamhetsberättelse för 2010

 _________

© Malmö Kulturhistoriska Förening