MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 
 

Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2010

Årsbok 2010
Omslagsbild: Färgprofil föreställande Robert Svendsens Voisin-biplan 1910. Teckning av Martin Miettinen.
 

Innehåll:            

Vital åldring - Salomon Smiths Kammarmusikförening 100 år av Gunnar Sjöqvist

Automatrestauranger - Ett snabbmatskoncept från 1890-talet av Christian Kindblad

Almathea 1908 och den brittiske strejkbrytaren som glömdes bort av Roger Johansson och Kerstin Martinsdotter

Gustaf Noring - Malmöpojken som blev Ali Nouri av Staffan Gudmundsson

Lagar och bestämmelser i stadsbyggandet av Arne Wittstrand

Bente Bondekvindes skæbne - Malmø anno 1590 av Jan Hørdum Jensen

Öresundsflygningen 1910 av Martin Miettinen

Nytt från Malmö museer 2009 och 2010 av Louise Andersson

Nytt från Malmö stadsarkiv 2010 av Cecilia Jansson

Verksamhetsberättelse för 2009
 _________

» Boken kan läsas online 

© Malmö Kulturhistoriska Förening