MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 
 

Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2009

Årsbok 2009
Omslagsbild: Elbogen - Malmö som det såg ut på 1580-talet. Kopparstick av Franz Hogenberg ur bildverket "Civitates orbis terrarum" (1588).
 

Innehåll:            

Minnesruna över Hans Ersgård av Stefan Ersgård

Jubileumsåret 2009 av Göran Larsson

Styrelsens sammansättning under 100 år av Rita Rohlin

Att vårda och bevara minnet av Kjell-Åke Modéer

Malmö Kvinnliga Klubb & Läsesällskap - 100 år av Hanne-Louise Ericsson

Artistnamn: Ahlgren - Stig Ahlgren i Malmö 1917-1946 av Arne Järtelius

En lektion i Teater - Om Malmöteaterns guldålder på 1950-talet av Kjell-Åke Modéer

Nattmannen - vidskepelsens frukt av Staffan Gudnundsson

Nytt om antikvariskt av Cecilia Jansson

Nytt om arkivarisk av Anders Reisnert

Verksamhetsberättelse för 2008

Bildregister t.o.m. 2007 till skrifter utgivna av Malmö kulturhistoriska förening sammanställt av Lars Svensson
 _________

» Boken kan läsas online 

© Malmö Kulturhistoriska Förening