MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 
 

Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2008

Årsbok 2008
Omslagsbild: Ett urval av omslagsbilder från föreningens årsskrifter, Gryps och andra publikationer.
 
Innehåll:            

Register t.o.m. 2007 till skrifter utgivna av Malmö Kulturhistoriska Förening sammanställt av Lars Svensson

  Ur innehållet:
Föreningens stiftande
Publiceringsverksamheten
Tidigare register till föreningens publikationer
Föreliggande register
  1. Kronologiskt huvudregister
  2. Författarregister
  3. Ämnes- och personregister
  4. Nyckelordsregister
Register - Genväg

Nytt om antikvariskt 2008
av Mimmi Tegnér

Nytt om arkivariskt 2008
av Cecilia Jansson

Verksamhetsberättelse 2007
 _________

Årsbok 2008
Omslagets baksida

» Boken kan läsas online

© Malmö Kulturhistoriska Förening