MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 
 

Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2007

Årsbok 2007
Omslagsbild: Utflykt till Falsterbohus i början av 1900-talet. Fruarna Anna Stenberg, Elisabeth Quensel, Anna Söderström och fröken Anna Eurenius. Malmö Damsällskap, MSA.
 
Innehåll:            

Freden i Roskilde 350 år - Malmö blir en svensk stad
av Göran Larsson

Mätningar och människor. II - Malmö stadsingenjörskontor 1862-1972
av Susanne Krogh-Bender

En verkstad som var en akademi - Om en musikersläkt i Malmö
av Ulla Fredriksson

Rösträttskampen och kvinnliga pionjärer i Malmös kommunalpolitik
av Åke Nordström

Från gosskola till samskola - Malmö latinskola i ett genusperspektiv
av Karin Embro Larsson

Nytt om antikvariskt 2007
av Mimmi Tegnér

Nytt om arkivariskt 2007
av Cecilia Jansson

Verksamhetsberättelse 2006
 _________

Årsbok 2007
På omslagets baksida: Malmös äldsta stadssigill med bilden av en romansk kyrka.

» Boken kan läsas online

© Malmö Kulturhistoriska Förening