MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 
 

Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2005

Årsbok 2005
Omslagsbild: SDel av Erik Dahlbergs gravyr över Karl X Gustavs intåg i Malmö 1658.
 

Innehåll:            

Ingemar Billberg in memoriam av Göran Larsson och Anders Reisnert

Ingemar Billbergs tryckta skrifter av Lars Svensson

Malmö Hamn - Bakgrund och utveckling av Ingemar Billberg

Lagar, brott och straff i 1500-talets Malmö av Åke Norström

Möllevångs park och de Suellska trädgårdsodlingarna
av Jenny Kirsten Bille & Maja-lena Refsbäck

Tapetmålningen i matsalen på Katrinetorp - framtagning, konservering och restaurering av Christina Gräbe

Kvarndala gård av Olof Jönsson

Linderska plundringsmålet - om ett brottmål i 1890-talets Malmö av Joakim Jörnfalk

Ett långt provisorium - Malmö stadsbibliotek i hotell och restaurang Tunneln 1905-1946 av Bo gentili

Nytt om antikvariskt 2005 av Anders Reisnert och Mimmi Tegnér

Nytt om arkivariskt 2005 av Cecilia Jansson

Verksamhetsberättelse 2004
 _________

» Boken kan läsas online 

© Malmö Kulturhistoriska Förening