MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 
 

Årsboken ELBOGEN

Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift 2004

Årsbok 2004
Sigillet på omslagets framsida visar en kogg. Det tillhör en grupp stadssigill som var vanligt förekommande i Hansa-dominerade områden. Teckning av Søren Abildgaard efter ett sigill från ett dokument daterat 1417.

Innehåll:            

Elisabeth Bager in memoriam av Lars Svensson

Elisabeth Bagers tryckta skrifter - En bibliografi sammanställd av Lars Svensson

Såsom i en spegel. Om ett 1700-talsbibliotek i Malmö av Elisabeth Bager

En medeltida klädesplomb i Pildammsparken av Ingmar Billberg

Musikkonservatoriet / Musikhögskolan i Malmö av Gunnar Sjöquist

Cirkus Brazil Jack av Göran Svedberg

Två koggar på Malmö redd av Sven Rosborn

Carl Sonnenstein Wendt och Malmö stads arkiv av Åke Norström

Nytt om antikvariskt 2004 av Ingmar Billberg

Nytt om arkivariskt 2004 av Göran Larsson

Verksamhetsberättelse 2003

 _________

» Boken kan läsas online 

© Malmö Kulturhistoriska Förening