MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 

 
Årsboken ELBOGEN 

ELBOGEN årsbok
Innehåll

Sedan 1933 ger Malmö Kulturhistoriska Förening ut en årsbok där artiklar om händelser, byggnader och personer i Malmös historia skildras och analyseras initierat av forskare och Malmökännare. 1978 tillkom namnet Elbogen på årsskriften. Medlemmar erhåller årsboken kostnadsfritt. För övriga är priset 150 kronor och den kan beställas genom att skriva till:

Malmö Kulturhistoriska Förening
c/o Malmö stadsarkiv, Malmö stad
205 80 Malmö

Tidigare årsböcker  (klicka på bild)

Årsbok 2015 Årsbok 2014 Årsbok 2013 Årsbok 2012
Årsbok 2011 Årsbok 2010 Årsbok 2009 Årsbok 2008
Årsbok 2007 Årsbok 2006 Årsbok 2005 Årsbok 2004
Årsbok 2003 Årsbok 2002 Årsbok 2001 Årsbok 2000
Årsbok 1999


Malmö Fornminnesförenings minnesskrift 1919 och föreningens årsskrifter från 1933 t.o.m. 2010 kan nu läsas online. Register till alla årgångars texter och bilder sedan år 1933 fram till 2007 finns i Elbogen 2008 och 2009.  » Till årsböckerna som kan läsas här.

» Övriga böcker, skriftserien Gryps

Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening