MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Skriftserie och böcker


Förutom årsboken ger Malmö Kulturhistoriska Förening ut skriftserien "Gryps" och böcker med anknytning till Malmös historia. I Grypsserien har hittills följande publicerats:
Nr 1: Rickard Bengtsson: "Ombytta roller. Om Malmötullare som lurendrejare och tullförsnillare 1658 – 1850". (1990)
 Större bilder 
Nr 2: Malmö stadsarkiv: handledning till judiciella arkiv [utgiven av Malmö fornminnesförening]. (1991)
 Större bild 
Nr 3: Hans Janstad – Sune Rudnert: "Skånska Konstnärsklubben". (1993)
 Större bild 
Nr. 4: Jan Waernberg: "Bulltofta Flygstation. En berättelse om flygets historia i Malmö 1923-1972". (1995)
 Större bilder 
Nr 5: "Allt ljus på Malmö. Ett hundraårsminne 1896-1996. Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö sommaren 1896" [redaktion: Ingmar Billberg ...]. (1996)
 Större bild 
Nr 6: Johan Peter Bager (1818-1888): "Johan Peter Bagers reseminnen : En ung mans dagboksanteckningar från en resa till Hamburg och England 1840" [redaktion: Elsebeth Bager, Hans Ersgård]. Finns även översatt till engelska. (1999)
 Större bilder 
Nr 7: Ragnar Gustafsson: "På Kongl. Priwilegierade theatern i Malmö : Malmö teaters första tid speglad i dess affischer" [huvudredaktör: Rita Abrahamsson]. (2001)
 Större bilder 
Nr 8: "Med Malmö i minnet: Malmö stadsarkiv 100 år" [huvudredaktör: Kerstin Martinsdotter; redaktionskommitté: Göran Larsson ...]. (2003)
 Större bild 
Nr 9: Margareta Schenlær: "Malmökvinnor" [huvudredaktör: Rita Abrahamsson]. (2003)
 Större bilder 
Nr 10: Jubileumsboken "Stadsporträtt : 
Från Malmö Fornminnesförening 1909 
Till Malmö Kulturhistoriska Förening 2009" 
[redaktionskommitté: Stefan Ersgård ...].(2009)

 Större bilder 
Nr 11: Åke Norström: "1500-talets Malmö. Om människor i en stad" [Redaktör: Rita Rohlin]. (2012)

 

» Läs mer om boken och beställ den här!


 Större bild

  

 
Bland övriga utgivna böcker återfinns:
Einar Bager: "Strövtåg i tid och rum. Malmöhistoriska skisser". (1977)
 

 Större bild 
Einar Bager: "Bygge av vrakbräder. Återanvända papper i Malmö bouppteckningar." Utgiven av Malmö Fornminnesförening och Malmö Förskönings- och Planteringsförening. (1981) 
 Större bilder 
"Minnen från Malmö under första hälften af innevarande århundrade upptecknade af Ludvig B Falkman ". (1986) 
 Större bild 
"Motsättning och samverkan. Festskrift till Einar Bager. Nya bidrag till Malmös historia på 100-årsdagen den 19 april 1987". (1987)
 Större bilder 
Leif Ljungbergs bibliografi, författare: Kjell-Åke Modéer, utgiven av Malmö fornminnesförening (1970)
 Större bild 
Isak Ludvig Stenberg, särtryck ur Elbogen 1991, författare Harry Lindholm (2001)
 Större bild 
Jörgen Kocks gård i Malmö, utgiven av Malmö fornminnesförening och Malmö förskönings- och planteringsförening i samarbete. (1980)
 Större bilder 
Jubileumserbjudande

"När teatern kom till Malmö - Boken om ett tvåhundraårsjubileum" blev klar lagom till 200-årsdagen den 16 oktober 2009. Boken är rikligt illustrerad (160 sid.) och är en skrift om teatern och operahuset som hörde till de främsta i riket. Där i salongerna vid Gustav Adolfs torg skapades betydande svensk scenisk konst. Malmö Kulturhistoriska Förening har tidigare genom Ragnar Gustafson dokumenterat "Den Konglige priwilegierade Theatern" i Gryps nr 7. Vi erbjuder nu våra medlemmar att köpa jubileumsboken tillsammans med Gryps nr 7 för 200 kronor direkt genom Stadsarkivet i Malmö. Enbart teaterboken säljes för 150 kronor. Önskas böckerna skickade görs beställning genom föreningens sekretare och sändes mot faktura och tillkommande fraktkostnad. Enbart "När teatern kom till Malmö" går också att köpa på Malmö Museer, Teatermuseet och kan köpas eller beställas genom bokhandlarna på ISBN 978-91-633-5981-1.


Större bilder

 

Malmö Kulturhistoriska Förening utbyter böcker med en mängd andra föreningar och museer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Nord-Tyskland. Dessa böcker står på Malmö stadsarkiv där medlemmar och forskare har tillgång till dem.


Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening


Årsboken ELBOGEN »