MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Skriftserie och böcker
 

"Motsättning och samverkan. Festskrift till Einar Bager. Nya bidrag till Malmös historia på 100-årsdagen den 19 april 1987". (1987)
 
Omslagets baksida
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening