MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Skriftserie och böcker
 

"Minnen från Malmö under första hälften af innevarande århundrade upptecknade af Ludvig B Falkman ". (1986) 
 Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening