MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909  
 


Bildklipp från programverksamheten

» 2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003


Året 2013 i bild 
 
Från Limhamn till Västfronten – En sjömans liv och död
26 februari 2013 på Malmö stadsarkiv
Arkivarie Anette Sarnäs berättar och visar bilder.  I pausen bjuds på frukt. 

Artikel finns i Elbogen 2012.
 

ÅRSMÖTE den 22 april på Sjöfartens och Teknikens museum 
Gunnar Ericson berättar om Kalkbrottet och visar filmen ”En värld av Kalk” av Jens Klevjes och Fabian Svensson.

 
 
Vårutflykt 25 maj till Borgeby slott. 
Kort stopp vid Torups slott invid Bokskogen med besök på caféet och bokståndet med Torupsboken.
Visning av ”Museum över Hanna Larsdotter och hennes make konstnären Ernst Norlind”. Anders Reisnert berättar om Borgeby slott.
 
 
Höstutflykt
14 september till Landskrona citadell och koloniområde. ”Tycho Brahes bror” guidar. 
Nykonstrurerad gångbro till koloniområdet.
 
 
”En judisk entreprenörfamilj i Malmö under 150 år.”
 
Föredrag av Arne Järtelius och Sverker Zadig. 29 oktober på Malmö stadsarkiv.
Mer finns att läsa i Elbogen 2012 och 2013.

 

 

 
 
Besök på Malmö stadsbibliotek
6 november. Bibliotekets verksamhet, trender och framtidsvisioner.
Ny ingång – mittemot Petriskolan
 
 
3 december julsammankomst tillsammans med Malmö Förskönings- och Planteringsförening på Teknikens och sjöfartens hus. Föredrag med guidad visning av Göran Larsson och Anders Reisnert. Vi får ta del av nya utställningar om bl.a. Tycho Brahe, Planetarium och Bilens utveckling. Julbord avnjutes på Restaurang Wega.

 


» 2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003

Text och bild: Rita Rohlin

© Malmö Kulturhistoriska Förening