MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Skriftserie och böcker
 

   
Gryps nr 7.

Ragnar Gustafsson: "På Kongl. Priwilegierade theatern i Malmö : Malmö t bolagsstämma 18d speglad i dess affischer" [huvudredaktör: Rita Abrahamsson]. (2001)

 
Omslagets baksida

 

 

 

» Förstoring 

 

 

 

 Bilagor: 
Utdrag av protokoll vid bolagsstämma 1807  Prolog uppförd på Priviligierade theatern i Malmö till firande af Hans Maj:t Konungens höga namndag den 28 januari 1811
Text och bild på omslagets baksida  

 
 Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening