MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Skriftserie och böcker
 

Gryps nr 5

"Allt ljus på Malmö. Ett hundraårsminne 1896-1996. Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö sommaren 1896" [redaktion: Ingmar Billberg ...]. (1996) 

 Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening