MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Skriftserie och böcker
 

Gryps nr 1

Rickard Bengtsson: "Ombytta roller. Om Malmötullare som lurendrejare och tullförsnillare 1658 – 1850". (1990)

 
Omslagets baksida
 
 Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening