MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Äldre årsböcker

 

Malmö Fornminnesförening bildades år 1909. Till sitt 10-årsjubileum 1919 utgavs en Minnesskrift. 
Sedan 1933 har föreningen givit ut en Årsskrift. Från och med 1978 heter den Elbogen.
År 2001 ändrade Malmö Fornminnesförening sitt namn till nuvarande Malmö Kulturhistoriska Förening. 

Nedanstående böcker finns digitaliserade som pdf-filer och kan läsas här (öppnas i ny flik). 

*-L = lågupplöst fil      
Minnesskrift Malmö Fornminnesförening 10 år: 1919 1919-L*   
Föreningens årsskrifter: 1933 1934 1934-L 1935 
1935-L 1936 1937 1938 1939 1940 1940-L
1941 1942 1942-L 1943 1944 1945 1946 
1946-L 1947 1947-L 1948 1948-L 1949 1949-L
1950 1951 1951-L 1952 1953 1954 1954-L  
1955 1956 1957 1957-L 1958 1958-L 1959 
1959-L 1960 1961 1961-L 1962 1963 1964 
1965 1965-L 1966 1966-L 1967 1968 1968-L
1969 1969-L 1970 1970-L 1971 1971-L 1972 
1972-L 1973 1973-L 1974 1974-L 1975 1975-L
1976 1976-L 1977 1978 1978-L 1979 1979-L
1980:1 1980:2 1980:3 1980:4 1981 1982 1982-L
1983 1983-L 1984 1984-L 1985 1985-L 1986 
1986-L 1987 1987-L 1988 1988-L 1989 1989-L
1990 1990-L 1991 1991-L 1992 1992-L 1993 
1993-L 1994 1994-L 1995 1995-L 1996 1996-L
1997 1997-L 1998 1998-L 1999 1999-L 2000 
2000-L 2001 2001-L 2002 2002-L 2003 2003-L
2004 2004-L 2005 2005-L 2006 2006-L 2007 
2007-L 2008 2008-L 2009 2009-L 2010 2010-L
Register till alla årgångar finns i 2008, bildregister i 2009.

 
* -L står för Lågupplöst fil.
En del av pdf-filerna är ganska stora och kan ta lång tid att ladda ned. Därför finns dessa även i lägre upplösning som går snabbare att öppna. De lågupplösta varianterna i listan ovan har ett -L efter årtalet. Bildkvaliteten är något sämre i de lågupplösta filerna.

Om läseprogram för pdf-sidor saknas kan Adobe Acrobat Reader hämtas här (öppnas i nytt fönster).

Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening