Välkommen till

MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING

100 år
1909 – 2009 

 

Malmö Kulturhistoriska Förening har till uppgift att

- främja forskning och kunskap om Malmö historia

och kulturliv under såväl dansk som svensk tid,

- verka för god miljövård och byggnadsvård,

- genom publiceringsverksamhet göra stadens förflutna levande.

 

Malmö Kulturhistoriska Förening  
c/o Malmö stadsarkiv, Malmö stad
205 80 Malmö 
Besöksadress: Bergsgatan 20 

Tel. 0706 17 97 64