MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Årsboken ELBOGEN

   
Elbogen 2016
Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift

Innehåll:
 
En introduktion till Hospitalskyrkogården
  av Anders Reisnert
 
De gravlagda på Hospitalskyrkogården
  av Caroline Ahlström Arcini & 
Per Lagerås
 
Petter Ståhle och hans trävarufirma — levnadsöden och affärshistoria
  av Anna-Mi Wendel
 
Från danskt till svenskt tullsystem. Några studier i Skånes tullhistoria 1650-1660 ur ett Malmöperspektiv.
  av Rickard Bengtsson
 
Malmö Stads Adresskalender 100 år av registrering
  av Christian Kindblad
 
Skräddare Damströms hus på Stortorget — en bildberättelse
  av Anette Sarnäs & Kerstin Martinsdotter
 
Ett bomullsväveri och dess väverskor
  av Anna Svenson
 
Förenade Bil på Östra Tullgatan — en bildberättelse
  av Anette Sarnäs & Kerstin Martinsdotter
 
Malmö AIF: Idrott i klasskampens tjänst
  av Linus Sollin
 
Nytt från Malmö stadsarkiv 2016
  av Anette Sarnäs
 
Nytt från Malmö museer 2016
  av Katarina Carlsson
 
Malmö Kulturhistoriska Förenings verksamhetsberättelse 2015
 _____         
 

Omslagsbild: 
Gossypium hirsutum, den vanligaste bomullsplantan. Bilden ar hämtad ur The Story of the Thread of Cotton, av Harry Ballam, med illustrationer av Stanley Herbert. London 1952. Foto: Bo 0. Andersson, Malmö stadsarkiv.

 


Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening