MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Årsboken ELBOGEN

   
Elbogen 2015
Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift

Innehåll:
 
Bokbindare i stadens arkiv
  av Staffan Gudmundsson
 
Damen i kofferten
  av Anette Sarnäs
 
Judar och andra malmöbor: 1860-1910
  av Arne Järtelius
 
Sten Broman - skånsk profil i 1900-talets musikliv
  av Stefan Ersgård
 
Möllevångs park och de Suellska trädgårdsodlingarna
  av Jenny Kirsten Bille
 & Maja-lena Refsbäck
 
Nytt från Malmö museer 2015
  av Mimmi Tegnér
 
Nytt från Malmö stadsarkiv 2015
  av Anette Sarnäs
 
Malmö Kulturhistoriska Förenings verksamhetsberättelse 2014
 _____         
 

Omslagsbild: Söndagsbilaga i den franska tidningen Le Petit Journal om mordet på "Damen i kofferten" - fyndet, offret och mördarna. 

 


Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening