MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Årsboken ELBOGEN

   
Elbogen 2013
Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift

Innehåll:
 
Vår bild av det moderna Malmö
  av Kjell Å Modéer
 
Moje - Restaurangmannen Oscar Mauritz Björkman
  av Christian Kindblad
 
Malmö under 100 år i elva tablåer
  av Arne Järtelius
 
Rädda Malmöfilmen
  av Stefan Ersgård
 
Odaterad Malmökarta
  av  Staffan Gudmundsson
 
Lärdomar av koleraepidemin i Malmö sommaren 1850
  av Stig Cronberg
 
Katekesparaden
  av Ulla Fredriksson
 
Heleneholmsskolan
  av Yngve Bernhardsson & 
Sven Bjerstedt
Inledning: Martina Björk
 
Slutligen lyckades det att bilda en kö
  av Bo Gentili
 
Nytt från Malmö museer 201
3
  av Göran Larsson
 
Nytt från Malmö stadsarkiv 2013
  av Anette Sarnäs
 
Verksamhetsberättelse för 2012
 _____         
 

Omslagsbild: Visionsbild utbyggnad Hyllie. Illustration: Dziugas Lukosevicius "Samsyn Hyllie"

 


Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening