MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Årsboken ELBOGEN

   
Elbogen 2012
Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift

Innehåll:
 
Det klassiska biblioteket
  av Bo Gentili
 
Kristian Immanuel Anderberg
  av Rolf Johnson
 
Zadig - en entreprenörsfamilj i Malmö
  av Arne Järtelius
 
Borgarna på Skånemarknaden
  av Anders Reisnert
 
Reklam uppåt väggarna 
  av Christian Kindblad
 
Från Limhamn till västfronten
  av Anette Sarnäs
 
Åldrandet och individen
  av Anna Rosengren
 
Beijers Park
  av Jenny Kirsten Bille
 
Nytt från Malmö museer 2011
  av Göran Larsson
 
Nytt från Malmö stadsarkiv 2011
  av Anette Sarnäs
 
Verksamhetsberättelse för 2011
 _____         
 

Omslagsbild: Firma M. Zadigs tvättpulver med violdoft

 


Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening