MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Årsboken ELBOGEN

   
Elbogen 2011
Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift

Innehåll:
 
In memoriam Nils Axel Månsson
  av Rita Rohlin
 
Frits Holmbergs kartongfabrik på Stora Nygatan 59
  av Kerstin Holmberg
 
Om R.F. Berg, Axel Danielsson och en ohelig Malmöallians 1898
  av Jan O. Berg
 
Tusen års kungaporträtt i Malmö Rådhus
  av Birgit Bender
 
Polismästaren - Om Yngve Schaar, 1881-1962 
  av Anna Svensson
 
Barn i medeltidens och renässansens Malmö
  av Anders Reisnert
 
En kræmmerkones varelager i Malmø år 1569
  av Camilla Luise Dahl
 
Stadens små hus - Malmös kiosker
  av Christian Kindblad
 
Freden i Malmö 1512
  av Anders Reisnert
 
Nytt från Malmö museer 2011
  av Louise Andersson
 
Nytt från Malmö stadsarkiv 2011
  av Anette Sarnäs
 
Verksamhetsberättelse för 2010
 _____         
 

Omslagsbild: Akvarell målad av Gretta Amström 1936

 


Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening