MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Årsboken ELBOGEN

   
Elbogen 2010
Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift

Innehåll:
 
Vital åldring - Salomon Smiths Kammarmusikförening 100 år
  av  Gunnar Sjöqvist
 
Automatrestauranger - Ett snabbmatskoncept från 1890-talet
  av Christian Kindblad
 
Almathea 1908 och den brittiske strejkbrytaren som glömdes bort
  av Roger Johansson och 
Kerstin Martinsdotter
 
Gustaf Noring - Malmöpojken som blev Ali Nouri
  av Staffan Gudmundsson
 
Lagar och bestämmelser i stadsbyggandet
  av Arne Wittstrand
 
Bente Bondekvindes skæbne - Malmø anno 1590
  av Jan Hørdum Jensen
 
Öresundsflygningen 1910
  av Martin Miettinen
 
Nytt från Malmö museer 2009 och 2010
  av Louise Andersson
 
Nytt från Malmö stadsarkiv 2010
  av Cecilia Jansson
 
Verksamhetsberättelse för 2009
_____    
» Boken kan läsas online

Omslagsbild: Färgprofil föreställande Robert Svendsens Voisin-biplan 1910. 
Teckning av Martin Miettinen.
  

 


Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening