MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Årsboken ELBOGEN

   
Elbogen 2009
Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift

Innehåll:
  
Minnesruna över Hans Ersgård
  av Stefan Ersgård 
 
Jubileumsåret 2009
  av Göran Larsson
 
Styrelsens sammansättning under 100 år
  sammanställt av Rita Rohlin
 
Att vårda och bevara minnet
  av Kjell-Åke Modéer
 
Malmö Kvinnliga Klubb & Läsesällskap - 100 år
  av Hanne-Louise Ericsson
 
Artistnamn: Ahlgren - 
Stig Ahlgren i Malmö 1917-1946
  av Arne Järtelius
 
En lektion i Teater - 
Om Malmöteaterns guldålder på 1950-talet
  av Kjell-Åke Modéer
 
Nattmannen - vidskepelsens frukt
  av Staffan Gudnundsson
 
Nytt om antikvariskt
  av Cecilia Jansson
 
Nytt om arkivarisk
  av Anders Reisnert
 
Verksamhetsberättelse för 2008
 
Bildregister t.o.m. 2007 till skrifter utgivna av Malmö kulturhistoriska förening 
  sammanställt av Lars Svensson
 _____    
» Boken kan läsas online

Omslagsbild: Elbogen - Malmö som det såg ut på 1580-talet. Kopparstick av Franz Hogenberg ur bildverket "Civitates orbis terrarum" (1588).
  

 


Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening