MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Årsboken ELBOGEN

 
Elbogen 2008
Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift

Innehåll:
  
Register t.o.m. 2007 till skrifter utgivna av Malmö Kulturhistoriska Förening
  sammanställt av Lars Svensson
          Ur innehållet:
Föreningens stiftande
Publiceringsverksamheten
Tidigare register till föreningens publikationer
Föreliggande register
  1. Kronologiskt huvudregister
  2. Författarregister
  3. Ämnes- och personregister
  4. Nyckelordsregister
Register - Genväg
 
Nytt om antikvariskt 2008
  av Mimmi Tegner
 
Nytt om arkivariskt 2008
  av Cecilia Jansson
Verksamhetsberättelse för 2007
  _____   
       
 

» Boken kan läsas online

Omslagsbild: Ett urval av omslagsbilder från föreningens årsskrifter, Gryps och andra publikationer.
  
Omslagets baksida

 


Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening