MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Årsboken ELBOGEN

   
Elbogen 2007
Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift

Innehåll:
 
Freden i Roskilde 350 år - Malmö blir en svensk stad
  av Göran Larsson
 
Mätningar och människor. II - Malmö stadsingenjörskontor 1862-1972
  av Susanne Krogh-Bender
 
En verkstad som var en akademi - Om en musikersläkt i Malmö
  av Ulla Fredriksson
 
Rösträttskampen och kvinnliga pionjärer i Malmös kommunalpolitik
  av Åke Nordström
 
Från gosskola till samskola - Malmö latinskola i ett genusperspektiv
  av Karin Embro Larsson
 
Nytt om antikvariskt 2007
  av Mimmi Tegner
 
Nytt om arkivariskt 2007
  av Cecilia Jansson
 
Verksamhetsberättelse för 2006
_____ 
 
 

 

 

 

» Boken kan läsas online

Omslagsbild: Utflykt till Falsterbohus i början av 1900-talet. Fruarna Anna Stenberg, Elisabeth Quensel, Anna Söderström och fröken Anna Eurenius. Malmö Damsällskap, MSA.
 
På omslagets baksida: Malmös äldsta stadssigill med bilden av en romansk kyrka
 

Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening