MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Årsboken ELBOGEN

   
Elbogen 2006
Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift

Innehåll:
  
Casino - Kägelbanor, politik och stumfilm
  av Christian Kindblad
 
Limhamn Havn
  av Tommy P. Christensen
 
Axel Pedersen, konungens mand
  av Claus Ravn
 
Mätningar och människor -  Malmös första stadsingenjörer
  av Susanne Krogh-Bender
 
En stad med rivna hus - En stad utan minnen
  av Joakim Frieberg
 
Ett återupptäckt 1300-talshus i Malmö
  av Anders Reisnert
 
Nytt om antikvariskt 2006
  av Mimmi Tegnér
 
Nytt om arkivariskt 2006
  av Cecilia Jansson
 
Verksamhetsberättelse 2005
_____ 
 
» Boken kan läsas online

Omslagsbild: Utsikt från övervåningen i Casinohuset omkring år 1900.

 


Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening