MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Årsboken ELBOGEN

   
Elbogen 2005
Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift

Innehåll:

Ingemar Billberg in memoriam av Göran Larsson och Anders Reisnert

Ingemar Billbergs tryckta skrifter av Lars Svensson

Malmö Hamn - Bakgrund och utveckling av Ingemar Billberg

Lagar, brott och straff i 1500-talets Malmö av Åke Norström

Tapetmålningen i matsalen på Katrinetorp - framtagning, konservering och restaurering av Christina Gräbe

Kvarndala gård av Olof Jönsson

Linderska plundringsmålet - om ett brottmål i 1890-talets Malmö av Joakim Jörnfalk

Ett långt provisorium - Malmö stadsbibliotek i hotell och restaurang Tunneln 1905-1946 av Bo gentili

Nytt om antikvariskt 2005 av Anders Reisnert och Mimmi Tegnér

Nytt om arkivariskt 2005 av Cecilia Jansson

Verksamhetsberättelse 2004

» Boken kan läsas online
 

Omslagsbild: Del av Erik Dahlbergs gravyr över Karl X Gustavs intåg i Malmö 1658

 


Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening