MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Årsboken ELBOGEN

   
Elbogen 2004
Malmö Kulturhistoriska Förenings årsskrift

Innehåll:

Elisabeth Bager in memoriam av Lars Svensson

Elisabeth Bagers tryckta skrifter - En bibliografi sammanställd av Lars Svensson

Såsom i en spegel. Om ett 1700-talsbibliotek i Malmö av Elisabeth Bager

En medeltida klädesplomb i Pildammsparken av Ingmar Billberg

Musikkonservatoriet/
Musikhögskolan i Malmö av Gunnar Sjöquist

Cirkus Brazil Jack av Göran Svedberg

Två koggar på Malmö redd av Sven Rosborn

Carl Sonnenstein Wendt och Malmö stads arkiv av Åke Norström

Nytt om antikvariskt 2004 av Ingmar Billberg

Nytt om arkivariskt 2004 av Göran Larsson

Verksamhetsberättelse 2003

» Boken kan läsas online
 

Sigillet på omslagets framsida visar en kogg. Det tillhör en grupp stadssigill som var vanligt förekommande i Hansa-dominerade områden. Teckning av Søren Abildgaard efter ett sigill från ett dokument daterat 1417

Tillbaka Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening