MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENING
Grundad 1909 


Årsboken ELBOGEN


Innehåll

Sedan 1933 ger Malmö Kulturhistoriska Förening ut en årsbok, där artiklar om händelser, byggnader och personer i Malmös historia skildras och analyseras initierat av forskare och malmökännare. Medlemmar erhåller årsboken kostnadsfritt. För övriga är priset 150 kronor och den kan beställas genom att skriva till:

Malmö Kulturhistoriska Förening
c/o Malmö stadsarkiv, Malmö stad
205 80 Malmö 

 

Tidigare årsböcker (Klicka på bild)
 
» Malmö Fornminnesförenings minneskrift 1919 samt föreningens årsskrifter från 1933 t.o.m. 2010 kan nu läsas här online. Register till alla årgångars texter och bilder finns i Elbogen 2008 och 2009. » Till årsböckerna som kan läsas här.

 
» Övriga böcker, skriftserien Gryps

 

Copyright Malmö Kulturhistoriska Förening